Scherma werd in 1994 gesticht door enkele Gentse en Antwerpse schermpioniers, die een club wensten dichtbij hun nieuwe woonplaats om hun tradities en nobele kunst in stand te houden. Na een periode van meer dan dertig jaar werd te Aalst opnieuw aansluiting gezocht bij de rijke schermtraditie die sedert de late XVIIIe eeuw in en rond het Belfort had geleefd en in de loop van de zestiger jaren ter ziele was gegaan. Aan de basis van deze revival lag o.m. de familie Joos, een gekende en internationaal gewaardeerde schermerstak uit het Antwerpse, die haar rijke competitieverleden en expertise ten dienste stelde van de nieuwe clubleden.

In 1995 vervoegde Werner Swysen als trainer de rangen,
Inmiddels heeft de club zich gevormd tot een kleine maar gemotiveerde groep van hoofdzakelijk recreatieve schermers.

De jeugd wordt opgeleid op floret en degen, terwijl de volwassenen de keuze hebben uit de drie basiswapens floret, degen en sabel. Degen is echter wel het meest gekozen wapen.

Sinds 2006 worden de lessen, vooral bij de jeugd, afgestemd op floret. Dit neemt niet weg dat de volwassenen de degen als hoofdwapen hanteren. Enige enkelingen wagen zich zelf aan sabel.

Bij de start van het seizoen 2009/2010 vervoegt Maitre Edward Dudetsky de club, en vervangt de trainers Werner Swysen en Jean Jacques Van Herzeel, om er de lessen floret en degen te geven.

Via uitwisselingen met bevriende clubs en deelname aan regionale toernooien worden de sportieve vaardigheden getoetst.